Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Turnitin&Ithenticate


Turnitin


Öğrenci tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

Turnitin, eğitimcilere oriinal metin yazımını teşvik etmede ve intihalden caydırmada yardımcı olur.


Turnitin Kullanımı Hakkında Önemli Bilgiler: 


  •  Turnitin sisteminde, sadece tez danışmanı olan akademisyenler için hesap açılabilmekte, öğrencilere (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) hesap açılamamaktadır. Ancak, akademisyenler kendi hesaplarının altında oluşturdukları sınıflara öğrencileri için hesap ekleyebilirler. 
     
  •  Kullanıcının, analiz yapmak üzere yüklediği dokümanını, Turnitin içerik havuzunda yer almasını engellemesi mümkündür. Varsayılan olarak dokümanlar içerik havuzuna gider. Ancak; ayarlardan, havuzda yer alınması istenmeyen dokümanlar için, “depo  yok” seçeneği işaretlenerek, içerik havuzunda yer almamaları sağlanabilir.
     
  •  “Hızlı Gönder / Quick Submit” seçeneği seçilerek yapılan yüklemeler, otomatik olarak depoya gittiğinden bu seçeneğin kullanılmaması son derece önemlidir. Bu seçenek üzerinden yapılan yüklemeler, depoya gideceğinden aynı doküman tekrar yüklendiğinde %100'e yakın bir benzerlik çıkacaktır. Sorun yaşanmaması için bu konuya dikkat edilmesi son derece önemlidir.
     
  •  Turnitin kullanımında, yüklenen dokümanların yanlışlıkla havuza gönderilmesi ve kullanıcının kendi hesabından ilgili çalışmayı silmesinden dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır (%100 benzerlik gibi). Doküman kullanıcı tarafından hesaptan silinse dahi havuzdan silinmemektedir. Bu nedenle yüklenen ve havuza gönderilen dokümanların Turnitin yöneticisine bildirilmeden SİLİNMEMESİ son derece önemlidir. Hesaplardan silinen belgelerin daha sonra Turnitin tarafından tespit edilerek, silinmesi maalesef mümkün değildir.


 Parçalı doküman yüklemelerinde aşağıdaki örnek formüle göre hesaplayabilirsiniz.

 

Benzeyen kelimeleri bulmamız için yaptığımız hesaplamamışşekilde: 

İlk part toplam kelime sayısı (A)    x   %11  = 6713
İkinci part toplam kelime sayısı (B)     x   %8  = 3225
Üçüncü toplam kelime sayısı (C)     x      %7 =4287

+
--------------------------------------------------------------------------
 

Toplam Benzeyen kelime sayısı (D) = 14225 

Tezdeki toplam kelime sayısı: 162594 

Benzerlik oranını bulmak için;
(14225/162594)x100=%8,75 Üyelik için gerekli bilgiler: Bölüm, ad-soyad, ünvan, dahili telefon ve kurum e-postası

 İlgili personel : Buket KARADAĞ (Dahili: 3107)

                            Erdi KABACA (Dahili: 3111)


buketkaradag@aksaray.edu.tr

erdikabaca@aksaray.edu.tr

 

Erişim Adresi : www.turnitin.com
iThenticate 


Kullanım: Yalnızca akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmakta olup, doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerimize kullanım hakkı verilmektedir.

Lisans anlaşması gereği iThenticate sistemi üzerinden;

- Öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü yapılmamalıdır.
- Yayınlanması için dergi editörlerine gönderilen makalelerin editörler tarafından sistemimizde kontrolü yapılmamalıdır.


Üniversitemiz hesaplarının bloke olmaması için, kullanım kısıtlamalarına uyulmasını önemle rica ederiz.Üyelik için gerekli bilgiler: Bölüm, ad-soyad, ünvan, dahili telefon ve kurum e-postası

 

İlgili personel : Buket KARADAĞ (Dahili: 3107)

                        Erdi KABACA (Dahili: 3111)

buketkaradag@aksaray.edu.tr

erdikabaca@aksaray.edu.tr

 


  Erişim Adresi :http://www.ithenticate.com/