Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teşkilat Şeması


DAİRE BAŞKANI

Sekreter

 

          

 

Teknik Hizmetler Şube Müdürü

 

Yazı İşleri ve Evrak Kayıt İşleri

            

Personel İşleri

Tahakkuk ve Mali İşler

 

 

İşler

Taşınır Kayıt İşleri

Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü

 

Ödünç-İade Servisi

Okuyucu Hizmetleri Servisi

Kataloglama ve Sınıflama Servisi            

Elektronik Kaynaklar Servisi            

Kütüphaneler arası İşbirliği Servisi            

DAİRE BAŞKANI

Sekreter

 

          

 

Teknik Hizmetler Şube Müdürü

 

Yazı İşleri ve Evrak Kayıt İşleri

            

Personel İşleri

Tahakkuk ve Mali İşler

 

 

İşler

Taşınır Kayıt İşleri

Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü

 

Ödünç-İade Servisi

Okuyucu Hizmetleri Servisi

Kataloglama ve Sınıflama Servisi            

Elektronik Kaynaklar Servisi            

Kütüphaneler arası İşbirliği Servisi