Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Deneme Veri Tabanları

 

Kurumsal Online Dil Yönetim Sistemleri - KODSİS Veri Tabanı 31 Mart 2023 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

 

Films on Demand: Veterinary Collection Veri Tabanı 7 Nisan 2023 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

 

Concordance et Indices de la Tradition Musulmane Online Veri Tabanı 20 Nisan 2023 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.