Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Açık Erişim Sistemi


Açık Erişim Nedir?

Açık Erişim, bilimsel literatürün internet aracıyla ilgili finansal, yasal ve teknik bariyerler var, buralarda, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, mevcut, taranabilir, tam metne bağlantı düzenlenebilir, yazılıma veri aktarılabilir ve her şeyi hazırlayın. 

Neden Açık Erişim?

Ücretlendirme ve Lisanslama konusundaki engelleri kaldırarak Bilimsel Bilgiyi özgür kaldı.

"Adil Kullanım” hakkı sağlar.

Çalışmanın tanınırlığını ve öncülüğünü genişleterek bilimsel açıdan yükseltir.

Atıf oranlarını yükseltir.

Araştırmacıların literatürü daha geniş alandan bakmasını sağlar.

 

Kurumsal Arşiv Nedir?

Öğretim nesnelerinin ve diğer çalışmaların yazar ya da kurumun izni ile herhangi bir mali ya da teknik engel herkesin ulaşabildiği herkesin ulaşabildiği elektronik arşivlerdir.

Aksaray Üniversitesi Kurumsal Arşiv ve Açık Erişim Sistemi

Aksaray Üniversitesi Kütüphanesi olarak, üniversite yönetiminde bilimsel çalışmaların (makale, konferans bildirileri, eğitim materyalleri, yüksek lisans ve doktora tezleri vb.) Yasal hükümler burada ve yazarlarından izin protokolünün açıklanması ve açıklanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Böylece;
           

Kurumsal olarak odaklı bilginin depolanması, koruma ve gelecek nesillere aktarılması
Çalışmalara geniş kitleler üzerinde gidiş ve yönlendirici bağlantılar

Çalışmaların açıklanmasının artırılması, üniversite yayın sıralamalarında daha ön sıralarda yer alması sağlanmış olacaktır.