Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Açık Erişim Sistemi


Açık Erişim Nedir?


Açık Erişim, bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması biçiminde tanımlanmıştır.

Neden Açık Erişim?

·         Ücretlendirme ve Lisanslama konusundaki engelleri kaldırarak Bilimsel Bilgiyi özgürleştirir.

·         “Adil Kullanım” hakkı sağlar.

·         Çalışmanın tanınırlığını ve görünürlüğünü arttırarak bilimsel etkisini yükseltir.

·         Atıf oranlarını yükseltir.

·         Araştırmacıların literatüre daha geniş alandan bakmasını sağlar.

 

Kurumsal Arşiv Nedir?

Öğretim nesnelerinin ve diğer çalışmaların yazar ya da kurumun izni ile herhangi bir mali ya da teknik engel olmaksızın herkes tarafından elde edilebilir olmasını sağlayan elektronik arşivlerdir.

 Aksaray Üniversitesi Kurumsal Arşiv ve Açık Erişim Sistemi

 Aksaray Üniversitesi Kütüphanesi olarak, üniversite tarafından üretilen bilimsel çalışmaların (makale, konferans bildirileri, eğitim materyalleri, yüksek lisans ve doktora tezleri gibi) yasal hükümler doğrultusunda ve yazarlarından izin alınarak arşivlenmesi ve açık erişime açılması çalışmaları yapılmaktadır. 

Böylece; 
           

  • Kurumsal olarak üretilen bilginin depolanması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması
  • Çalışmalara geniş kitleler tarafından hızla ve kolayca erişimin sağlanması,
  •          Çalışmaların görünürlüğünün artırılarak, üniversite yayın sıralamalarında daha ön sıralarda yer alması sağlanmış olacaktır.