Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Açık Erişim Sistemi

Açık Erişim Nedir?

Açık erişim, bilimsel literatürün internet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır.

Hızla yükselen maliyetler, bilimsel iletişimin geniş platformlara taşınması, araştırma etkisinin artışına ve dijital mirasın korunmasına duyulan ihtiyaç, açık erişimin ortaya çıkış nedenlerini oluşturmaktadır. Finansal ve yasal engelleri kaldırarak bilimsel bilginin özgürleşmesi, “adil kullanım” hakkı sağlaması, çalışmanın tanınırlığını ve görünürlüğünü arttırarak bilimsel etkisini yükseltmesi, atıf oranlarının artışına etkisi ve araştırmacıların literatüre daha geniş alandan bakmasının sağlaması, açık erişimin başlıca tercih edilme nedenleri arasındadır.

Aksaray Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Aksaray Üniversitesi Kütüphanesi olarak, kitap ve kitap bölümü, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm bilimsel çıktıları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar. ASÜ, Akademik Arşivi akademik kaynakların tam metin ve üst verilerini telif haklarına uygun olarak açık erişime sunarken aynı zamanda akademik yayınların etkisini arttırmayı ve üniversitenin akademik performansının izlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Aksaray Üniversitesi Açık Erişim Sistemine giriş yapabilmek için tıklayınız

 

 

Sorumlu İletişim Bilgileri:

Abdullah ASAN - Kütüphaneci

abdullahasan@aksaray.edu.tr

Tel: 0382 288 31 10