Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Daire Başkanı


                                                                                                       


                                                                                                                                     Elif ABACI

                                                                                                         Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin “Aksaray Üniversitesi olarak evrensel düzeyde üretilebilecek faydalı bilgi ve yeniliğe ortak olmaktır.” vizyonu çerçevesinde; “Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanan ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli insan gücü yetiştirmektir.” misyonunu yerine getirebilmesi için, gerekli olan her türlü belge ve bilgiyi sağlayarak, üzerine düşen diğer görevleri en üst düzeyde yerine getirme amacıyla kurulmuş olup, 26 Mart 2009 tarihli Aksaray Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Aksaray Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi çerçevesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Bu amacı yerine getirirken; “Katılımcılığı ve üretkenliği esas alan çağdaş bir yönetim anlayışı ile üniversitemiz stratejik plan ve amaçları doğrultusunda, güncel bilişim teknolojileri yardımıyla etkin ve verimli kaynak kullanımını sağlamak, hizmet ve faaliyetlerimizde kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak sürekli iyileştirmeler yapmak ve paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.” kalite politikasını benimsemiştir.

            Kütüphanemiz kullanıcılarına daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek ve koleksiyonumuzun güvenliğini en üst düzeyde sağlayabilmek amacıyla 2014 yılında RFID Akıllı Kütüphane Sistemi satın alınarak kullanıma sunulmuştur.  

Dünyada ve Ülkemizde gelişen teknoloji ile birlikte basılı süreli yayınların ve tezlerin yerini alan “Veritabanı”, “Elektronik Kitap”ve “Elektronik Dergi” kavramlarıyla birlikte; Kütüphanemiz de kullanıcılarına söz konusu kaynaklara elektronik ortamda ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla çok sayıda veritabanı, e-kitap ve elektronik dergiyi abonelik veya deneme erişimi yollarıyla kullanıma sunmuştur.

Kütüphanemizde basılı kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunulmuştur. Kitapların sınıflandırılması işlemleri Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemine (Library of Congress Classification)  göre yapılmaktadır. Kitapların kataloglanması işleminde ise Yordam Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.