Turnitin & İthenticate

Turnitin

Öğrenci tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

Turnitin, eğitimcilere oriinal metin yazımını teşvik etmede ve intihalden caydırmada yardımcı olur.

Bu program için sadece tez danışanı olan akademisyenler adına hesap oluşturulabilmektedir.

 

Üyelik için gerekli bilgiler: Bölüm, ad-soyad, ünvan, dahili telefon ve kurum e-postası

 

Buket KARADAĞ

Dahili: 3110

[email protected]

 

Erişim Adresi : www.turnitin.com

 

iThenticate 

Akademik topluluk arasında önemli bir yer tutan İntihali engelleme konusuyla ilgili olarak kapsamlı akademik içeriğe sahip bir intihal kontrol programıdır. 

iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.

Üyelik için gerekli bilgiler: Bölüm, ad-soyad, ünvan, dahili telefon ve kurum e-postası

 

Buket KARADAĞ

Dahili: 3110

[email protected]

 

 

Erişim Adresi :http://www.ithenticate.com/

Başlangıç Kılavuzu İndirmek İçin Tıklayınız.