British Standards Online (BSOL) Veri Tabanı Deneme Erişimi

 British Standards Online (BSOL)  

 

Erişim adresi: https://bsol.bsigroup.com

Erişim süresi : 03.05.2017 - 31.05.2017 

 

BSOL ONLINE (BS, ISO, EN, IEC)    Uluslararası Standartlar/teknik dokümanlara erişimi sağlayan tam metin veritabanıdır.

BSI’a ait 53 Konu başlığında sunulan  BSOL ONLINE veritabani, 77,000'in uzerinde standart icermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektorlerine disiplinleri içermektedir.

 

Kapsam :

EN (European Standarts) -Tüm Avrupa Standartları

BS- Tüm İngiliz Standartları 

ISO - %88

IEC (International Electrotechnical Commission) - %82

 

53 farkli konu alaninda modul ve standartlar listesi : http://www.geminiltd.com.tr/images/userfiles/BSI_modul_ve_standartlar_listesi.xlsx

Kullanim kilavuzu: http://www.geminiltd.com.tr/dosyalar/BSI%20standartlar%20kullanim%20kilavuzu%20%20-%20Turkce.pdf

BSI brosur: http://www.geminiltd.com.tr/images/userfiles/BSOL_brosuru.pdf