Almanhal İslam Çalışmaları Veri Tabanı Deneme Erişimi

Almanhal İslam Çalışmaları Veri Tabanı

 

erişim adresi : http://platform.almanhal.com

erişim süresi : 31 Aralık 2017 tarihine kadar erişime açık olacaktır.

 

Konular: 

İslam Fıkıh: : mevzuat, hukuk ve yasal hükümler içermektedir.
İslam ve Diğer Disiplinler: İslam'da diğer konular; İş Dünyasında İslam, Tıpta İslam, Siyasette İslam İslam'ın diğer dinlerle Kutsal kitaplar ve konular çerçevesinde detaylı ve derinlemesine karşılaştırılmasını ele alan araştırmalar
Konulara göre özelleştirilmiş İslami İlimler koleksiyonu:
a. İnanç  b. Kuran Bilimleri c. Hadis Bilimleri d. İslam Mezhepleri e. Peygamber Biyografisi f. İslam Felsefesi g. İslam Ahlakı h. İslam Kültürü ve İslam tarihi.