Bağış Politikası

 

 

Aksaray Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Bağış Politikası

 

-    Bağış yapılacak yayınlar, Üniversite Kütüphanesinin amaçlarına ve eğitim-öğretim programına uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.

-    Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb. nin dışında kalan, sosyal bilimler alanındaki eserlerin (bağış tarihinden itibaren) 20 yıldan eski olanları kabul edilmez. Edebi eser niteliği taşıyan yayınlar için tarih kısıtlaması bulunmamaktadır.

-    Fen bilimleriyle ilgili yayınlarda güncelliği devam eden ve yayın yılı son 5 yıldan eski olmayan kaynaklar olmalıdır.

-    Gazeteler  ve  gazetelerin  promosyon  olarak  verdiği  yayınlar  bağış  olarak  kabul edilemez.

-    Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, cildi yırtık, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış çizilmiş yayınlar bağış olarak kabul edilemez.

-    İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilemez.

-    Süreli   yayınlarda;   kendi   içinde   cilt   bütünlüğü   sağlamayan   yayınlarla,   mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar, tek sayılar ve makalelerin ayrı basımları bağış olarak kabul edilemez.

-    İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, fotokopi, ders notları, korsan basım v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.

-    Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki kararı da Rektörlük makamı verir.

-    Kütüphane yönetiminin yapılan bağışı, koleksiyonuna ekleyip eklememe ve kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi vardır.

-    Bağış    kaynakları    kabul    edilenlere    Kütüphane    ve    Dokümantasyon    Dairesi Başkanlığı'nca bağışının kabul edildiğini bildirir teşekkür yazısı yazılır.

      -    Bağışlana    kaynakalrın    iç    kapağına    Kütüphane    ve    Dokümantasyon    Dairesi Başkanlığınca ".............. tarafından bağışıdır” damgası vurulur

-    Yayınların rafa çıkarılmaması veya koleksiyona eklenmemesi durumunda başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na aittir.

-    Bağış yapan kişiler yaptıkları bağışlarla ilgili sonradan herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

-    Bağış gelen kitap vb. materyalin hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılma önceliği kütüphanenin sağlama politikası paralelindedir. Sağlama politikası gereği işlemlerde, öğretim elemanı, öğrenci vb. kullanıcı istekleri ile satın alınan kitap vb. materyal önceliği almaktadır.

        - Kütüphane Bağış Politikası'ndan sorumlu komite üyeleri bu politika dışında hareket edemezler. Yukarıda açıklanan “Bağış Yayın Politikası” dışında koşullu bağış vb. politika dışı talepler kabul edilemez.