TODO supply a title
Kütüphanenin abone olduğu tüm kaynakları aynı anda arayın