Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimi

 

Legal Online Veri Tabanımız “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.
 

Online Kütüphane'de hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

 

Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.
 

Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net/arama

Erişim Süresi : 12.10.2020 - 12.12.2020