Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimi


Legal Online Veri Tabanımız “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Online Kütüphane'de hukuk kitapları (450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile birebir 

aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.


Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplikLegalbank’tan içtihata (1.900.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +)

 (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (23.000 +) ,

 dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net/arama


Erişim süresi  : 25.03.2020 - 10.05.2020

Diğer Duyurular