Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Lebib Yalkın MevBank Mevzuat ve İçtihat Veritabanı

 

erişim süresi : 25 Aralık 2019

erişim adresi :https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/aksaray-universitesi

 

İÇERİK

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Hukuk, Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış

Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri ve Sektörel Mevzuat ana kategorileri altında 64 konu

başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makaleleri:

 


Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi :

Hukuk İçtihat ve T.C. Külliyatı                                                   

Yargıtay Kararları                                                                      

Danıştay Kararları                                                                      

T.C. Külliyatı Yatırım                                                                   

Anayasa Mahkemesi Kararları                                                  

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları                                         

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları                                

                                                                                                   

Vergi Mevzuatı                                                                             

Vergi Usul Mevzuatı                                                                    

Kurumlar Vergisi Mevzuatı                                                       

Gelir Vergisi Mevzuatı                                                                  

Katma Değer Vergisi Mevzuatı

Damga Vergisi Mevzuatı                                                           

Harçlar Mevzuatı                                                                          

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı                                                 

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı                                                      

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı                                               

Emlak Vergisi Mevzuatı                                                                 

Belediye Gelirleri Mevzuatı                                                             

Amme Alacakları Mevzuatı                                                            

Mali Müşavirlik Mevzuatı

Danıştay Kararları                                                                         

Vergi Anlaşmaları                                                                           

Vergi Fihristi, Muafiyet, İstisnalar                                                    

                                                                                                          

Sosyal Güvenlik Mevzuatı                                                                 

İş Hukuku Mevzuatı                                                                         

Sosyal Sigortalar Mevzuatı                                                               

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı                                          

Yüksek Mahkemeler Mevzuatı                                                          

                                                                                                          

Ticaret ve Finans Mevzuatı                                                                

Ticaret Mevzuatı                                                                                

Teşvik Mevzuatı                                                                                 

Sermaye Piyasası Mevzuatı

Bankacılık Mevzuatı