Aksaray Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Jstor Tarafında Ücretsiz Erişilebilen Kaynaklar


JSTOR, genişletilmiş erişim verdiği aşağıdaki kaynaklar için 30 Haziran 2020 şeklinde verdiği son tarihi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmıştır.

 JSTOR Arşiv Koleksiyonları (EKUAL erişimi dışında kalan Tematik Koleksiyonlar):

 Security Studies (https://about.jstor.org/whats-in-jstor/security-studies/)

 Lives of Literature (https://about.jstor.org/whats-in-jstor/lives-of-literature/)

 

 

 Birincil Kaynak Koleksiyonları (Primary Sources):

 

   Global Plants (https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/global-plants/),

   19th Century British Pamphlets (https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/19th-century-british-pamphlets/)

   Struggles for Freedom: Southern Africa https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/struggles-freedom-southern-africa/

   World Heritage Sites: Africa https://about.jstor.org/whats-in-jstor/primary-sources/world-heritage-sites-africa/

 

  Halk Sağlığı Süreli Yayınları: 26 başlık içermektedir. Başlık listesi için tıklayınız.